KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

MARMARASPORT.COM Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizin kullanılmasına ilişkin anayasal haklarınızı kabul eder, bu haklara saygı gösterir ve korunması konusunda en iyi gayreti sarf eder.

Web sitesinin belirli sayfaları görüntülenirken bilgisayarınızda bazı bilgiler depolanabilir. Bu bilgiler "Çerez" veya benzer dosya formlarında olacak ve sizlerin ilgi ve/veya tercihlerinize daha iyi yanıt verebilmesi için web sayfasının daha uygun hale getirilmesine imkân sağlayacaktır. Buna rağmen bu site, içerisinde diğer web sayfalarına bağlantılar içermekte olup MARMARASPORT.COM, bu sayfaların gizlilik politikalarını kontrol etme yetkisine sahip değildir.

Yukarıda bahsedilen bilgilere ek olarak, MARMARASPORT.COM Web Sitesi ziyaretçileri genel istek, talep, şikayet ve iş başvurularını işletmemiz yetkililerine iletmek için belirtilen e-posta adreslerine göndermektedir.

Hakkınızda bize vereceğiniz ya da web sitesini ziyaretiniz nedeniyle toplanacak olan bilgilerle ilgili olarak MARMARASPORT.COM, sorumlu bir tutum sergileyecektir. MARMARASPORT.COM 'un web sitesini ziyaretiniz sırasında toplayacağı bilgileri;

(i) MARMARASPORT.COM'un veya diğer tarafların haklarını, güvenliğini veya mülkiyet haklarını korumak,
(ii) yasal veya düzenleyici yükümlülüklere uyum sağlamak,
(iii) web sayfası veya kullanıcıları hakkında toplu istatistiksel bilgiler toplamak ve/veya sağlamak,
amacıyla saklayabilecek, işleyebilecek ya da aktarabilecektir.

Ancak MARMARASPORT.COM açık onayınız olmaksızın kişisel bilgilerinizi ticari amaçlarla kullanmayacak, bu bilgileri üçüncü kişilere satmayacak veya kiralamayacaktır. Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediği konusunda her zaman bilgi alma ve bilgilerinizin silinmesini talep hakkınız bulunmaktadır.

MARMARASPORT.COM'un kişisel verilere ilişkin politikası ve kişisel verilere yönelik haklarınıza dair detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki bölümleri inceleyiniz. Bu beyan sadece MARMARASPORT.COM tarafından toplanan ve saklanan bilgiler için geçerlidir.

BAĞLANTI

Kolaylık sağlamak açısından bu web sitesi içerisinde MARMARASPORT.COM tarafından kontrol edilmeyen veya herhangi bir şekilde MARMARASPORT.COM ile ilintili veya ilişkili olmayan diğer web sayfalarına bağlantılar yer almaktadır. Bu doğrultuda MARMARASPORT.COM, bu sayfaların kişisel veri politikalarına, gizlilik uygulamaları veya kullanım koşullarına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamakta ve ayrıca bu sayfalarda bulunan bilgi, veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj veya mevcut diğer materyallerin doğrulukları, bütünlükleri veya niteliklerini kontrol etmemekte veya bu konuda herhangi bir garanti vermemektedir. Dahil ya da hariç olma durumu hiçbir şekilde MARMARASPORT.COM'un sayfayı, sayfanın sağlayıcısını ya da sayfadaki bilgileri onayladığı anlamına gelmez.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN İSTEK VE TALEPLERİ

MARMARASPORT.COM, KVK Kanunu'nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. MARMARASPORT.COM, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu'nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Bu minvalde, kişisel veri sahipleri, MARMARASPORT.COM Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ında belirtilen haklarına ilişkin taleplerini; kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve WWW.MARMARASPORT.COM adresinde bulunan formu doldurularak, MARMARASPORT.COM'a iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.